Asgari Ücret 2018

2018 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL,  aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU tarafından yapılan açıklamaya göre %14,2 ‘lık bir artış yapıldı, 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net 1.603,12 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2018 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2018 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir.

Asgari Ücret 2018 Brüt (Aylık):     2.029,50 TL

Asgari Ücret 2018 Net:                   1.603,12 TL

Asgari Ücret 2018 Brüt (Günlük):  67,65 TL

Asgari Ücret  ;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının daveti ve tespit edeceği üyelerin birinin başkanlığında toplanan  Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenir. Bu komisyonda en az 10 üye yer alır ve  işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşur. Kararlar üye oyların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf üstün kabul edilir. Asgari ücret tespit komisyonunun kararların kesindir ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer

Asgari Ücret , özel firmaların çalışanlara ödemesi gereken en düşük tutardır. Çalışanlara bu tutarın üstünü ücret ödenebilir, fakat hangi kanuna tabi olunursa olunsun asgari ücretin altında ücret ödenemez. Asgari ücret altında ücret ödemesi yapan işverene her ay ve her işçi için ayrı ayrı ceza kesilir.

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri
(01.01.2018 – 31.12.2018)
Brüt Ücret 2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL

Asgari Ücret 2018 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL

İşverene Maliyeti 2018

Asgari Ücret 2.029,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 40,59 TL
İşverene Toplam Maliyeti 2.384,66 TL

2017 Asgari Ücret

2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU 
ASGARİ ÜCRET 1.777,50 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.25 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777,50 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.85 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,88 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,63 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,49 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,74 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1,270,75 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,06  TL

2017 Yılında Çalışanın AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Tutarı

Asgari Geçim İndirimi, Devletin bir çalışanın bekar, evli, çocuklu, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi durumlarına bakarak çalışanın ödediği gelir vergisinin bir kısmının çalışana geri iade edilmesidir.

Asgari Geçim İndirimi AGİ ) tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. Bu yüzden 2017 yılında ikinci dönemde asgari ücret tutarı değişse dahi Asgari geçim indirimi tutarları yılın ikinci yarısında değişmemektedir Ayrıca asgari geçim indirimi 1.dönem asgari ücret tutarından hesaplandığı için asgari ücret maaş alan bekar bir çalışanla, 4.000 TL maaş alan bekar bir çalışanın asgari geçim indirim tutarları aynıdır.

Dikkat

  • Eşlerden ikisininde ücretli çalışması durumunda asgari geçim indirimi sadece  çocukların sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşe ödenecektir.
  • Asgari geçim indirimi oranı % 85 geçemez.
  • Asgari geçim indirimi asgari ücret üzerinden hesaplanır ( 3.000 TL maaş alan bekar çalışan ile asgari ücret maaş alan bekar çalışanın asgari geçim indirimi aynıdır )

Asgari geçim indirimi tutarları kişinin bekar, evli, çocuklu olup olmamasına farklılık göstermektedir.

Buna göre çalışanların asgari geçim indirimi tutarları

Bekar Çalışan 133,31 TL
Evli ve Eşi Çalışan 133.31 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 153.30 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 173.30 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 199.96 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 213.30 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan 159.97 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi 179.97 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi 199.96 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi 226.63 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi 226.63 TL

2017 Yılında Çalışanın Eline Geçecek AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Dahil Asgari Ücret Tutarı

Aşağıdaki tablo çalışanın eline geçecek 2017 Asgari Geçim İndirimi dahil asgari ücret tutarlarını yer almaktadır.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Bekar Çalışan 1.404,06 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli ve Eşi Çalışan 1.404,06 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 1.424,05 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 1.444,05 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 1.470,71 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 1.484,05 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli ve Eşi Çalışmayan 1.430,72 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi 1.450,72 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi 1.470,71 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi 1.497,38 TL
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET – Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi 1.497,38 TL

Asgari Ücret Üzerinden İşçilik Maliyeti 2017 Yılı

2017 İŞÇİLİK MALİYETİ TABLOSU
ASGARİ ÜCRET 1.777.50 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59,25 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777.50 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248,85 TL Brüt ücret X %14
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17.77 TL Brüt ücret X %1
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,88 TL Brüt ücret – işçi payları
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,63 TL  Gelir vergisi matrah x % 15
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13.49 TL  Brüt Ücret x % 07,59
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,74 TL  İşçi payları + GV + DV
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1.270.75 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404.06 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777.50 TL
İŞVEREN SGK PAYI ( %20.50 ) 364,38 TL  Brüt ücret X %20.50
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (% 2 ) 35,55 TL  Brüt ücret X %2
TOPLAM MALİYET 2.177,36 TL
SGK TEŞVİK ( % 5 ) — 88,87 TL
İŞVERENİN TEŞVİKLİ MALİYETİ 2.088,49 TL