Aylık Engellilik İndirimi Tutarları

AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI (TL)
Engellilik Dereceleri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 680 700 770 800  800  880 900 900
 II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 330 350 380 400  400  440 460 470
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 160 170 180 190  190  200 210 210