Bordro Parametreleri – 2018

2018 Yılı Bordro Parametreleri; asgari ücret, prime esas kazanç taban ve tavanları, vergilendirilebilir gelir dilimleri, SGK ve vergi istisnaları, engelli indirimi, asgari geçim indirimi (agi) tablosu, cenaze ödeneği, emzirme ödeneği, sakatlık indirimi ve çocuk parası gibi veriler yer almaktadır.

Bordro hazırlanırken dikkate alınacak olan yasal parametreleri gösteren 2018 Yılı Bordro Parametreleri Tablosu şöyledir.

2018 BORDRO PARAMETRELERİ
ASGARİ ÜCRET 2018
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) 2.029,50 TL
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) 67,65 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) 152,21 TL
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.450,91 TL
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) 1.603,12 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2.384,66 TL
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ VERGİ ORANI 
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35
SAKATLIK İNDİRİMİ TL
1. DERECE SAKATLAR İÇİN 1.000 TL
2. DERECE SAKATLAR İÇİN 530 TL
3. DERECE SAKATLAR İÇİN 240 TL
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ TL
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK 67,65 TL
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK 507,38 TL
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 2.029,50 TL
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK 15.221,40 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU TL
Bekâr 152,21 TL
Evli/Eşi Çalışıyor 152,21 TL
Evli/Eşi Çalışıyor + 1 Çocuk 175,04 TL
Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk 197,88 TL
Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk 228,32 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor 182,66 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk 205,49 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk 228,32 TL
Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk 258,76 TL
ÇOCUK YARDIMI TL
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK 40,59 TL
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) 54,28 TL
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) 27,14 TL
AİLE YARDIMI TL
Aile Yardımı İstisnası – SGK 202,95 TL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 5.001,76 TL
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ 16 TL
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ Binde 7,59
SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ 46,00 TL