E-Bildirge ve E-Beyanname Hakkında Kısa Bilgiler

E-Bildirge ve E-Beyanname Hakkında Kısa Bilgiler

E-bildirge, işverenlerin işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden oluşturmalarına ve bu bildirimlerini tahakkuk ederek ödeyebilmelerini sağlayan elektronik bir portaldır. Bu yeni uygulama ile işveren sigorta bildirgesi için il sigorta müdürlüklerine gitmeden, online olarak sigorta beyanı verebilirler.

 

Kanuna göre, herhangi bir iş yerinde 3 veya üzerinde sigortalı çalışıyorsa, işverenler ebildirge yoluyla beyan vermek zorundadır. Fakat işçi sayısının, belirlenen kriterin altına düşmesi halinde de e-bildirge düzenleyebilir. E-bildirge vermek zorunda olan kişiler, bu yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmezse, 506 sayılı Kanunun 140. maddesinin c fıkrası gereği haklarında idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. İnternet üzerinden yapılacak e-bildirge ile yapılabilecek diğer hizmetler ise şu şekilde sıralanabilir:

 

-Sigortalı işçi hesap fişleri düzenleme,

-Yeniden yapılandırma işlemleri,

-İşveren SGK borç görüntüleme işlemleri,

-Sigortalı işçi tekrar işe giriş bildirgesi düzenleme,

-e-Borcu Yoktur yazısı hazırlama,

-Aylık işçi prim ve hizmet belgesi düzenleme.

-İşverenler yukarıda yer alan bütün bilgileri kolayca ve sorunsuzca internet üzerinden yapabilir ve böylece zamanda tasarruf sağlayabilirler.

 

E-beyanname ise vergi dairelerinin yükünü hafifletmek için kurulmuş olup, kağıt ortamında alınan vergi beyannamelerinin sanal ortama taşınması ve kağıt israfının önlenmesi amacı ile yapılmış bir sistemdir. Böylece mükellefler e-beyanname sistemini kullanarak hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca vergi dairesine gitmeden tüm işlemlerinin kolaylıkla internet üzerinden yapabilmektedirler. Bu sebeple e-beyanname hem zaman hem de maliyet avantajı sağlamaktadır. Ebeyanname verebilecek kişiler ise şu şekilde sıralanabilir:

 

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu aktif büyüklükleri veya net satış tutarları yüksek olan mükellefler,

-Bağımsız olarak çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler,

-Katma Bütçeli İdareler: İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Noterler, Özerk -Kuruluşlar, Döner Sermayeli İşletmeler gibi mükellefler,

-Herhangi bir yeminli Mali Müşavirler ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler,

-1581 sayılı Kanun’la kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri,

-1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre çalışmak için ruhsat almış Avukatlar,

-Mesleki faaliyetini sürdürmeyen ancak gelir getirici bir faaliyette bulunan mükellefler

e-beyanname düzenlemek zorundadırlar.

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir