E-Bildirge Ve E-Beyanname İşlemleri Nasıl Yapılır?

E-Bildirge Ve E-Beyanname İşlemleri Nasıl Yapılır?

E-BİLDİRGE NE ANLAMA GELİR?

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna 3 kişiden fazla işçi çalıştıran her şirketin çalışanların prim ve hizmetlerinin bilgisini vermesine ebildirge denir. Bu bildirgenin belirlenen yasal süre içinde verilmesi gerekmektedir. Aksi halde yasal süreyi geçtiğinde idari para cezası uygulanmaktadır. Yasal sürede verilmeyip cezadan sonra vermek isteyen şirketler ise ek bildirge vermektedirler. Ek bildirge de internet üzerinden verilmelidir.

 

Eski uygulama da işçi ve işverenler sigorta işlemlerinin her biri için Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek sıra bekleyip işlemlerini halledebiliyorken e-bildirge dönemine geçildiğinden beri Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden bütün Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri yapılabilmektedir. Zamandan tasarruf sağlayan e-bildirge Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının da farklı işlerle ilgilenmelerine olanak tanımıştır. Daha önceden 4 aylık olarak sigorta bilgisi verildiği için yeni dönemde eskiden verilen 4 aylık sigorta primleri birleştirilmiştir. E-bildirge yapabilmek için şirket yetkilisinin veya imza yetkisi verdiği resmi vekilinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak e-bildirge ekranı için kullanıcı adı ve şifresi almaları gerekmektedir.

 

E-bildirge başvuru talep formu şirket yetkilisi tarafından bizzat doldurularak imzalanır ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilir. Alınan şifre ve kullanıcı adı ile Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden e-bildirge butonuna tıklanarak işlemler gerçekleştirilir. E-bildirge şifresi e-devlet aracılığı ile de alınabilmektedir.

 

E-BEYANNAME NEDİR VE NASIL YAPILIR?

 

Beyannamelerin elektronik olarak Vergi Dairesine gönderilmesi işlemine ebeyanname denir. E-beyanname tam otomasyona geçmiş olan vergi dairelerine verilecek olan beyannameleri kapsamaktadır. Beyannameleri göndermeye yetkili olan kişiler şunlardır:

 

-Aktif büyüklükleri ve net satışları belirlenen bir tutarın üzerinde olduğundan dolayı beyannamelerini meslek grubuna imzalatmak gibi bir zorunluluğu olmayan mükellefler

-İl özel idareleri

-Belediyeler

-Belediyelere bağlı iktisadi işletmeler

-Katma bütçeli idareler

-Döner sermayeli işletmeler

-Özerk kuruluşlar

-Noterler

-Diğer kamu kurumları

 

E-beyanname başvurusunda bulunacak yukarıda sayılan mükellefler, elektronik beyanname gönderme talep formunu bağlı bulundukları vergi dairesinden ya da internet sitesinden alıp doldurarak Vergi Dairesine başvuru yapmaları gerekmektedir. Hazırlanan beyannameler paketlenir ve Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi internet adresinden e-beyanname butonu tıklanarak kaydedilir ve gönderilir. E-beyanname ile katma değer vergisi, noter harçları vergisi, özel tüketim vergisi ve muhtasar beyannameler gönderilebilir.

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir