E Bildirge Süreçlerinde Yazılımsal Çözümler

E Bildirge Süreçlerinde Yazılımsal Çözümler

Günümüzde muhasebesel süreçlerin tamamı bilgisayar ortamında çözümlenebilir hale geldi. Şirketler arası yazışmalar elektronik tebligat çözümleri ile gerçekleştirilirken; şirketler tarafından kurumlara verilmesi gereken beyanname ve diğer belgeler de elektronik ortamda ilgili devlet kurumlarına gönderiliyor. Bu durum bir yandan şirketlerin muhasebesel işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlarken diğer yandan da gereksiz evrak ve arşiv yükünden de işyerlerini kurtarıyor.

 

Muhasebe Alanında Verilen Elektronik Belgeler

 

Muhasebe birimlerinin hazırlayıp devlet kurumlarına vermeleri gereken belgeleri iki ana kolda inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi vergi dairesi bildirimleri, diğer ise sosyal güvenlik kurumu bildirimleridir. Geçici vergi beyannameleri, KDV beyannameleri, muhtasar beyanname gibi belgeler şirketlerin vergi dairelerine teslim etmeleri gereken belgeler. Aylık prim ve hizmet belgeleri, iş kazası raporları, işe giriş bildirimleri, işten ayrılış bildirimleri gibi belgeler de muhasebe alanında sosyal güvenlik kurumlarına verilmesi gereken evraklardır.

 

Yukarıda belirtilmiş olan tüm evrakların ilgili kurumlara verilmeleri için belirlenmiş takvimler bulunmaktadır. Bir belgenin verilmesi süresinin kaçırılması durumunda ise ciddi oranda idari para cezaları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Örneğin süresi içerisinde verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan düzenlenmesi durumunda her işçi ve her ay için ayrı ayrı idari para cezası uygulanmaktadır. Benzer süreçler muhasebesel vergi beyannameleri için de geçerlidir. Zamanında verilmeyen beyannameler için maliye tarafından idari para cezaları kesilmektedir.

 

Muhasebe Süreçlerinde Yazılım Çözümleri

 

Muhasebe evraklarının tanziminde sunduğumuz yazılım çözümlerinden faydalanarak hem vermeniz gereken evrakları ve bildirgeleri doğru olarak tanzim edebilir ve hem de gecikme sorunu yaşamadan işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Pek çok erp programı ile uyumlu olarak çalışan yazılım çözümlerimiz sayesinde sosyal güvenlik kurumuna vermeniz gereken ebildirge evraklarını kolay bir şekilde tanzim edebilir ve elektronik ortam üzerinde ek bir işlem yapmadan sgk portalına aktarabilirsiniz.

 

Benzer şekilde vergi beyannamelerini de ebeyanname evraklarını kısa bir zaman zarfı içerisinde kolayca tanzim edebilir ve internet vergi dairesi üzerine aktarabilirsiniz. Söz konusu yazılım çözümlerimiz aynı zamanda mali takvimi sizin için takip eder ve en geç bir öncesinden sizi verilmesi gereken beyannamelerle ilgili olarak bilgilendirir. Bu sayede akıcı bir iş sürecine sahip olursunuz.

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir