EBildirge

EBildirge

Ebildirge sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından bildirgelerin elektronik ortamda gönderilmesi için geliştirilmiş bir sistem olup Elektronik Bildirge nin kısaltımıdır.

Ebildirge sistemi üzerinden eskiden bağlı olunan sosyal güvenlik kurumu na gidilerek verilen aylık bildirgelerin internet üzerinden verilmesine imkan sağlanmıştır. Bildirge sistemi üzerinden verilen bildirim sonucu sistem üzerinden Aylık hizmet listesi ve prim ödeme tutarını gösteren Tahakkuk alınmaktadır.

Ebildirge sisteminden aylık hizmet listesi ve tahakkuk alım işlemi dışında borç  sorgulama işlemi,  işe giriş işlemi,  işten çıkış bildirgesi verme ve iş görmezlik raporu görüntüleme ve sorgulama işlemleri de yapılabilmektedir.

Ebildirge üzerinden bildirim süresi ilgili dönemi takip eden ayın 23 ü günü akşamına kadar olup ödeme süresi yine takip eden ayın son gününe kadardır.

Ebildirge sistemi üzerinden bildirim de personelin TC Kimlik numarası adı soyadı çalışma gün sayısı, istirahat li izinli ise bu bilgiler, işe giriş var ise giriş bilgisi, işten çıkmış ise çıkış bilgileri yer almaktadır ve bu bilgiler üzerinden işverenin ödemesi gereken prim tutarı bilgisi de oluşmaktadır.

Ebildirge sistemi ile birlikte muhasebe programları da kendilerini güncellemiş ve programlarda mevcut bilgilerin otomatik olarak bildirge sistemine gönderimini sağlayacak geliştirmeler yapmışlardır.

HİZMET İÇİN DOĞRU ADRES MBYS

Ebildirge üzerinden işlem yapılabilmesi için işverenin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna başvuru yaparak kullanıcı adı sistem şifresi işyeri şifresi bilgilerini bizzat alması gerekmektedir, ancak bu bilgileri aldıktan sonra bildirge sistemi üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte uygulamaya koyulmuş olunan bildirge sistemi meslek mensuplarına getirdiği kolaylıkların yanında ilave yüklerde getirmiştir, bildirge üzerinden gönderilen tüm hizmet listesi ve tahakkukları tek tek bilgisayara indirilip mükelleflere mail faks sms yolu ile iletilmesi gerekmektedir bu durum da meslek mensubunu bir hayli yormaktadır.

Sistemde yaşanan bu uygulama zorluklarının ortadan kaldırılması için Muhasbe Bürosu Yönetim Sistemleri geliştirilmiştir, bunlardan en kullanılışlı ve bilinilir olanı MBYS sistemidir.

MBYS Sistemi sayesinde bildirge üzerinden tüm mükelleflere ait aylık hizmet listesi ve tahakkuklar tek tuşla sisteme indirilebilinir ve bu indirilmiş hizmet listesi ve tahakkuklar mail faks veya sms ile zahmetsizce mükelleflere iletilebilmekte hatta tek tuşla mükelleflerin sgk borcu gecikme zamlı, icrada şeklinde detaylı olarak listelenebilmektedir.