İnternet Üzerinden Nasıl Beyanname Verilir

İnternet Üzerinden Nasıl Beyanname Verilir

SGK’ya artık sigortalı çalışanınızın işe giriş ve işten ayrılışı hakkında ki işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Ebildirge, işveren firmaların çalıştırdıkları sigortalı işçilerine ait prim belgelerini internet aracılığı vermeleri ve ortaya çıkan bedeli internet bankacılığı veya hesaptan otomatik ödeyebilmeleri için geliştirilen bir elektronik sistemdir. Bu uygulama sigortalı işçi ve sigortalı işçi çalıştıran firmaların Sigorta İl Müdürlüklerine başvurarak yaptıkları sigorta işlemlerinin çoğunluğu artık internet aracılığıyla yapılabilecektir. Ebildirge uygulaması ile birlikte daha önceleri aylık süreçlerle bildirime konu olan tahakkuk bilgileri ve 4 aylık süreçlerde bildirilen bordro bilgileri artık aylık olarak bildirilecektir. İş yerinizde dört ve daha fazla sigortalı işçi çalıştıran kamu ve özel kuruluşlar, Aylık Prim belgeleri ve Hizmet belgelerini elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

E–Fatura Düzenlenmesi Nasıl Gerçekleşir ?

           Emükellef, elektronik fatura kesmeye yetkili mükelleflerdir. E-fatura ise, tarafları içinde elektronik ortamda kesilen faturadır. Düzenlenen fatura, önce GİB sistemine oradan da fatura alıcısına gönderilir. Bu ortamda düzenlenen tüm faturaların gönderilmesi ve alınması GİB sistemi üzerinden gerçekleşir. Burada temel amaç kayıt dışı ekonomiyi önlemekle birlikte, faturalama sürecinin elektronik ortama taşınmasının mükellef olan firmalara da hızlı tahsilat, mutabakat süreçlerinde zaman tasarrufu, ağaç kesilmesini önleme gibi birçok avantajı olacaktır. E-faturanın kesilmesi için ticarete taraf olan her iki firmanın da e-fatura mükellefi olması gereklidir. Ticarete konu olan taraflardan biri e-fatura mükellefi değilse, kağıt ortamında fatura düzenlenecektir. Fatura düzenleyen iki firmada e-fatura mükellefi olup, fatura kağıt ortamında düzenleniyorsa bu fatura kesilmemiş sayılır ve taraflara cezai yaptırımı bulunmaktadır.

 

E-Beyanname Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir ?

 

           Ebeyanname ile ticarete taraf olan özel ve resmi ticari kuruluşların bağlı bulundukları vergi dairelerine kağıt ortamında beyanname vermelerinin sonucunda öncelikle kağıt israfı, depolama masraflarını, bürokratik hantallığı ve iş gücünün yeterince verimli kullanılmaması sonuçlarını doğurur. Ebeyanname ortamına geçilmesiyle birlikte mükelleflerin vergi işlemlerine harcadıkları sürelerden avantaj kazanmaları ve işlemlerin elektronik ortamlarda daha hızlı bir şekilde yapılması planlanmıştır. Özel ve kamu kurumları tarafından ebeyannameler ile Özel Tüketim Vergisi, Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir Vergisi Beyannamesi elektronik ortamdan verilebilir.

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir