Kıdem Tazminatı Tavan – 2018

 KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2018 1.Dönem (01.01.2018 – 30.06.2018) Ücreti: 5.001,76 TL ‘dir. Ayrıca önceki yılların kıdem tazminatı tavanı tutarları tablo halinde sayfamızda yayınlanmıştır.

Kıdem Tazminatı Tavanı; Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi üzerinde olamaz. Kıdem Tazminatı, işçinin kendi rızası dışında iş akdinin sonlandırılması sonucu işçiye ödenmektedir. İşçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarları aşağıda yer almaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı 2018

  • 2018 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 1.Dönem (01.01.2018 – 30.06.2018) Ücreti: 5.001,76 TL
Dönem

01.01.2017 – 30.06.2017

Aylık Katsayısı

0,096058

Taban Aylık Katsayısı

1,503595

Yan Ödeme Katsayısı

0,030462

Buna göre 2017 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. 2017 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2017 – 30.06.2017

4.426,16 TL

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı
(Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

1.500

X

0,096058

=

144,087

8.000

X

0,096058

=

768,464

500

X

0,096058

=

48,029

1.000

X

1,503595

=

1503,59

(1.500+8.000)

X

0,096058 X (% 215)

=

1961,98

Toplam

4.426,16 TL

2. 2017 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2017 – 30.06.2017

48,02

24,01

Hesaplama şekli

(500 x 0,096058)

(250 x 0,096058)

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

03/01/2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelge