Kira İstisna Tutarları – 2018

Kira Gelirleri İstisna Tutarı

1.2. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı: 4.400.- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

Dönem

Tutar

2017

 3.900 TL

2016

3.800 TL

2015

3.600 TL

2014

3.300 TL

2013

3.200 TL

2012

3.000 TL

2011

2.800 TL

2010

2.600 TL

2009

2.600 TL

2008

2.400 YTL

2007

2.300 YTL

2006

2.200 YTL

2005

2.000 YTL

2004

1.800.000.000 TL