Mali Müşavir Sitesinin Üretkenliği Nasıl Olmalıdır?

Mali Müşavir Sitesinin Üretkenliği Nasıl Olmalıdır?

Mali Müşavirlik Üretkenlik İster

Mali müşavirlik hizmeti ülkenin ekonomik büyümesine paralel bir şekilde hızlı gelişen sektörlerden biri haline gelmiştir. İhracat-İthalat işlemlerinde başlıca yürütücü mekanizmaya sahip olan bu sektör, iyi bir çalışma disiplini sayesinde yapısal gelişimini sürdürmektedir. Elbette bu üretken gelişimde network ortamı kadar bu internet ağını ofis içi çözümlerde etkin kılmak önemli rol oynamaktadır.

 

Ayrıca muhasebe işlemlerinin bilgisayar destekli yürütülmesi sektörel gelişime büyük ivme kazandırarak, personel üzerindeki ağır yükü büyük ölçüde hafifletmiştir. Bu açıdan mali müşavir web sitesi bilgi giriş-çıkışı yapılan ofis programı sayesinde işlemlerin hızlı ve etkili yürümesini sağlamaktadır. Siteden müşteriler kolayca ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabilmekte, çalışan personel de online olarak bilgi giriş-çıkışı yaparak online güncelleme yapabilmektedir. Elbette sitenin etkin kılınmasında muhasebe ofis programının rolü büyüktür.

Muhasebeci Web Sitesi

Mali müşavirlikte olduğu gibi muhasebeci web sitesi de iyi bir program vasıtasıyla fonksiyonel çalışmaya kavuşur. Zira muhasebe programından elde edilen bilgiler network ortamına kolayca işlenebilmekte ve böylece sitenin içeriği hem güncel hem de bilgi arşivi mahiyetine dönüşebilmektedir. Elbette gerek site yönetimi gerekse daha da önemli olan muhasebe ofis sistemi programının, ilgili personel tarafından eğitimle içselleştirilmesi gerekir. Bu son derece önemlidir. Muhasebe sistemi ne denli iyi olursa olsun personel yetersiz bilgilenmişse işlerin aksama ihtimali vardır.

 

Muhasebe programının muhtevasında ise şu hususların olması çok önemlidir: Firmalar mali durumları online olarak takip edilebilmeli, evraklara istendiği zaman ve seri biçimde ulaşılabilmeli, Ba-Bs mutabakatları tüm yıllar ve gecikme zamları ile birlikte sorgulanabilmeli, acil durumlarda raporlar tek tuşla ekranda görünebilmeli ve bu raporların detaylı takibi mümkün olmalı, mükellefler gerekli evraklara kolayca erişebilmeli, mükelleflerin vergi danışmanlık işlerindeki ağır yük kalkabilmeli, önemli günlerde tebrik ve kutlama mesajları topluca gönderilebilmeli, evrak yığınları problemi tarihe karışmalı, sigorta borçları izlenebilmeli, vergi borçlarındaki son durum anında izlenebilmeli, özetle klasik yöntemdeki tüm güçlükler söz konusu olmamalıdır. Ayrıca artık ofise bağlı kalmadan cep telefonu kullanılarak mobil işlemlere açık bir muhasebe ofis programı kullanılmalıdır.

 

Bu niteliklere haiz işlevsel muhasebe ofis sistemi programı, iş sürecini hızlandırarak verimli bir iş ortamı doğuracaktır.

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir