Muhasebede Teknolojik Yenilikler

Muhasebede Teknolojik Yenilikler

Mali müşavirler, işletmelerin parayla ilgili işlemlerini, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz eden ve yorumlayan muhasebe mesleğinin ve beyanname verme, kar zarar defterinin tutulması, defterlerin tasdiki, noter işlemleri, defter saklama gibi işletme ile ilgili işlemlerin uygulayıcısı ve denetleyicisi konumundadırlar. Mali Müşavirlik, danışmanlık verdiği işletmelerin sorunlarını teori de çözebilmenin yanı sıra o sorunun çözümünde de görev alan ve görev dağılımını gerçekleştiren kişidir. Bir kişinin Mali Müşavir olabilmesi için İşletme, Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi vb. Bölümlerin dört yıllık diplomasına sahip olması gerekir. Kişi mesleğe aday olduğunda Staj başlatma sınavı ile dosya açtırır ve bir Mali Müşavirin yanında üç yıl staj görür. Bu sürenin sonunda ilgili sınavların tamamını başarı ile veren aday SMMM ruhsatı almaya hak kazanır. Mali Müşavirler bir şirkete bağımlı çalışabileceği gibi esnafın defterlerine bakara piyasa da bağımsız olarak çalışmaları da mümkündür.

 

Bugün Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre düzenlenen ve denetlenen kurumların iş akışlarını yasal yollardan gerçekleştirebilmesi için firma bünyesine yönlendirici bilgiler aktaran bir müşavire ihtiyaç duymaktadırlar. Müşavirler, periyodik olarak fiş ve faturaların işlenmesi, irsaliye takibi, stok takibi, defter dökülmesi, maliyet raporlarının oluşturulması ve buna bağlı bütçe oluşturmaları, yasal denetimlere firmayı hazırlaması, vergi beyannamelerinin takibi ve Ticaret Mahkemelerinde bilirkişilik yapmak gibi bir çok önemli işleri üstlenmektedir.

 

Muhasebecilik Mesleği ve Teknoloji

 

Mali Müşavirlerin yoğun iş hayatı teknoloji ile desteklenmektedir. Teknolojik gelişmeler finans dünyasına da ayak uydurarak hızlı gelişimler göstermektedir. Bir çok ağdan ağa bağlanabilen bilgisayar ortamları, e – beyanname uygulamaları, ofis programları gibi teknolojik gelişmeler müşavirlerin yoğun iş hayatını biraz olsun rahatlatabilmektedir. Bunun yanı sıra muhasebeci web sitesi üzerinden duyurular yaparak, basit ve anlaşılır bilgi portalları oluşturarak mükelleflere hızlıca ulaşabilir durumdadır. Mali Müşavir web sitesi üzerinden vergi takvimlerini yayınlayabilir, işletmeler hakkında duyurularda bulunabilir, iletişim adresleri ve irtibat numaraları paylaşarak mükellefleri ile kolay iletişime geçebilir. Ayrıca mükellefler için hazırlanmış sözleşmeler, matbu evraklar ve örnek dilekçeler de muhasebeci web sitesine yüklenerek mükelleflerin bilgi ihtiyaçları kısa süre de giderilebilir. Mali müşavir web sitesi kolay kullanılabilir ve basit erişimin dolayı meslek elemanları tarafından tercih edilir.

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir