REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR

Merkez Bankasının 31/12/2016 Tarih ve 29935 Sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan kararına göre

31.12.2016’dan itibaren uygulanacakoranlar:

• Reeskont İşlemlerinde % 8,75

• Avans İşlemlerinde % 9,75

Reeskont HesaplamasıReeskont Tutarı = (Normal Değer X Faiz Oranı X Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz oranıX Gün sayısı))

Nominal Değer : Senet alacak tutarı.

Faiz Oranı : Senet üzerinde yazılı orandır.

Bu belirtilmemişse değerleme gününde geçerli Merkez Bankası İskonto haddidir.

(Kısa vadeli avanslara uygulanan)

Gün Sayısı : Reeskontun yapılacağı günden senedin vade tarihine kadar geçen günadedidir.

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan işletmelerin borç senetlerini de reeskonta tabitutması mecburidir. (VUK Md. 285)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI REESKONT VE AVANSİŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI

DÖNEM                         REESKONT                 AVANS
31.12.2016’dan itibaren                 % 8,75              % 9,75
14.12.2014’den itibaren                 % 9                  %10,50
27.12.2013’den itibaren                 %10,25             %11,75
21.06.2013’den itibaren                 %9,50               %11
20.12.2012’den itibaren                 %13,50             %13,75
29.12.2011’den itibaren                 %17                 %17,75
30.12.2010’dan itibaren                 %14                 %15

Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerindeesas alacakları oran, Avans işlemleri için belirlenen orandır.