Tevkifatta ve istisnaya konu olmayan menkul ve gms iratlarına ilişkin beyan sınırları

TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMS İRATLARINA İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI
Yıllar İstisna Tutarları
2017 1.600 TL
2016 1.580 TL
2015 1.500 TL
2014 1.400 TL
2013 1.390 TL
2012 1.290 TL
2011 1.170 TL
2010 1.090 TL
2009 1.070 TL
2008 960 YTL
2007 900 YTL
2006 875 YTL
2005 800 YTL
2004 750.000.000 TL
2003 600.000.000 TL