Vergi İşlemlerinin İnternet Üzerinden Yapılması

Vergi İşlemlerinin İnternet Üzerinden Yapılması

EBildirge, EMükellef, EBeyanname

 

EBildirge, firmaların çalıştırdıkları personellerine ait sigorta primi ödenmesine ilişkin belgelerin sanal olarak internet aracılığıyla vermesi ve tahakkuk eden bedellerin de banka hesaplarından ödenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçilen elektronik portaldır. İşyerinde 3 kişi ve daha fazla sigortalı işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler bilgileri elektronik ortamda vermek zorundadır. Fakat üç sigortalı çalışandan daha az kişiye işveren firmaların ebildirge kullanmaları inisiyatiflerine bırakılmıştır. Çalıştırdığınız sigortalı personel sayısı üçü geçerse, bu artışı takip eden ay elektronik bildirge verme zorunluğu vardır. Ebildirge verme zorunluluğu olan işletmeler bu ödevini yasal süresi içinde gerçekleştirmezse idari para cezası ile cezalandırılır.

 

E-Bildirge Başvurusu Nasıl Yapılır ?

 

E-bildirge ortamına geçiş yapmak için; sigortalı çalışan sayısı üç ve daha fazla kişiye çıktığı ayı takip eden ayın içinde işyerinin bağlı olduğu Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğüne başvurarak sisteme giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre temin etmesi gereklidir. Başvuru formunu dolduran işveren veya işverene vekil kişi tarafından imza edildikten sonra bağlı olunan Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğüne geri verilir.

 

E-Mükellef Nedir ?

 

V.U.K. Genel Tebliği ile 2016 yılı başında aşağıda bahsi geçen mükellefler E-Fatura uygulamasını kullanarak E-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Mükellefin 2014 ve takip eden yılda brüt olarak satış hasılatı 10 milyon lirayı geçiyorsa, EPDK lisansına sahip olan mükellef listesindeyse, ÖTV Kanununun ek üçüncü listesinde ki malların üretimini ve ticaretini yapıyorsa emükellef kapsamındadır. Bu uygulamada aralarında ticaret yapan iki firma da e-mükellef ise birbirine e-fatura düzenlemek zorundadır fakat taraflardan biri e-defter kullanmıyorsa ya da nihai tüketiciye normal fatura kesmeye devam edilir.

 

E-Beyanname Nedir ?

 

İşletme ve tacirlerin beyannamelerini vergi dairelerine klasik usul ile vermesi kağıt israfı, vergi dairesinin iş yükünün arttırılması, işgücünün verimsiz kullanılması ve kağıt olarak alınan beyannamelerin depolanma masrafını ortaya çıkarır. Ayrıca elektronik beyannameye geçilmesiyle birlikte vergi dairelerinin yanı sıra mükelleflerinde işlemlerini yapabilme hızları ve zamanlarından tasarruf etmesi bakımından birçok avantaj sağlamaktadır. Mükellefler ebeyanname ile Kurumlar Vergisi beyannamesi, Muhtasar beyanname ve KDV beyannamesi gönderebilir.

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir